Regulamin

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w salonach KANDARA przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w salonach KANDARA:

 1. Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
 3. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 5. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, chorobach tarczycy, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
 6. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 7. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Kandara z ewentualnych powikłań po przeprowadzonym zabiegu.
 8. W przypadku wystąpienia powikłań, lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście przyjść do Salonu w przeciągu 24h po wykonanym zabiegu.
 9. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 10. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 11. Zakup usługi w Salonie równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 12. Reklamacji manicure hybrydowego powyżej 7 dni nie uwzględnia się.
 13. Depilowane włoski powinny mieć długość od 0,5- 1,0 cm.
 14. Reklamacji przedłużanych bądź zagęszczanych rzęs powyżej 14 dni nie uwzględnia się.
 15. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, Salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 16. Za usługi świadczone w Salonie KANDARA płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 17. W przypadku, gdy klient 3-krotnie odwołał wizytę (w tym samym dniu zaplanowanej wcześnie wizyty) salon zastrzega sobie prawo do poboru zadatku na kolejną planowaną wizytę w wysokości 50% jej wartości.
 18. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować do Managera Salonu p. Zofii Piotrowskiej-Szymik osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu + 48 722-065- 142, emailem na adres: zosia.manager@kandara.pl lub korespondencyjnie na adres: Kandara Beauty Sp. z o.o., pl. Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 20. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
ZAPRASZAMY DO SALONÓW KANDARA
Poznaj wszystkie nasze usługi
PRZEJDŹ DO LISTY ZABIEGÓW
OVO Hilton
Kandara SPAPoznaj salon
KANDARA SPAbudynek OVO przy hotelu Hilton
ul. Podwale 83
50–414 Wrocław

  71 729 43 45
  +48 883 311 954
recepcja.spa@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Pasaż Grunwaldzki
Kandara wax & nailPoznaj Salon
KANDARA wax & nailPasaż Grunwaldzki, Poziom +1
pl. Grunwaldzki 22
50–363 Wrocław

  71 780 88 49
  +48 793 844 844
recepcja.pasazgrunwaldzki@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
ul. Zwycięska
Kandara beautyPoznaj Salon
KANDARA beautyul. Zwycięska 9–23
lokal 7
53–033 Wrocław

  71 719 58 58
  +48 734 155 858
recepcja@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
OVO Hilton
Kandara SPAPoznaj salon
KANDARA SPAbudynek OVO przy hotelu Hilton
ul. Podwale 83
50–414 Wrocław

  71 729 43 45
  +48 883 311 954
recepcja.spa@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
Pasaż Grunwaldzki
Kandara wax & nailPoznaj Salon
KANDARA wax & nailPasaż Grunwaldzki, Poziom +1
pl. Grunwaldzki 22
50–363 Wrocław

  71 780 88 49
  +48 793 844 844
recepcja.pasazgrunwaldzki@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ
ul. Zwycięska
Kandara beautyPoznaj Salon
KANDARA beautyul. Zwycięska 9–23
lokal 7
53–033 Wrocław

  71 719 58 58
  +48 734 155 858
recepcja@kandara.pl

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ